ще
згорнути
Свіжий номер

Що нового

Бухоблік та оподаткування

21 січня

Декларацію з податку на прибуток за 2019 рік подавайте за оновленою формою

ОНОВЛЕНА Податкова декларація з податку на прибуток підприємствСКАЧАТИ Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємствСКАЧАТИ Додаток ВП Податкової декларації з податку на прибуток підприємствСКАЧАТИ Додаток ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємствСКАЧАТИ Додаток РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств СКАЧАТИ

Із 01.01.2020 податкову декларацію з податку на прибуток подавайте за оновленою формою (наказ Мінфіну від 14.11.2019 № 481).

Що змінилося в Декларації

1. Основну частину декларації доповнили блоком «Податкові зобов’язання, інші штрафні санкції та пені, визначені відповідно до Податкового кодексу України, не пов’язані з виправленням помилок».

До цього блоку входять нові рядки, які передбачають можливість визначати податкові зобов’язання платниками, які використовують пільги відповідно до підпункту 142.1-142.3 ст. 142 розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» та пункту 41 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПК), у разі порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів, у яких відображають:

 • суми збільшення податкового зобов’язання, за порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів (рядок 35);
 • штрафні санкції (рядок 36);
 • пені (рядок 37).
ОНОВЛЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

2. Уточнили редакцію рядка 26 декларації щодо відображення сум збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюють.

3. Блок «Наявність додатків10»:

 • доповнили новим додатком ПП «Інформація про суми податкових пільг»;
 • розділили додаток ФЗ на графи: П(С)БО та МСФЗ.

4. Декларацію доповнили новим додатком ПП «Інформація про суми податкових пільг». У ньому відображають відомості щодо:

 • коду пільги та найменування пільги за кожним видом податкових пільг з податку на прибуток підприємств згідно із довідником пільг, затвердженим ДПС;
 • суми податку, не сплаченого до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги (вивільнені від оподаткування кошти);
 • строку користування податковою пільгою у звітному періоді;
 • суми податкової пільги, що використана за цільовим призначенням.

Зверніть увагу, додаток ПП вперше подаватимемо починаючи зі звітних періодів 2020 року.

5. До окремих додатків декларації внесли низку редакційних змін.

У додатку ПН до декларації:

 • у заголовній частині при заповненні рядків «Повне найменування нерезидента» та "»Місцезнаходження нерезидента» зазначатимемо найменування та місцезнаходження нерезидента відповідно до контракту/договору;
 • вилучили рядок 12 щодо оподаткування доходів, отриманих нерезидентом з джерелом їх походження з України у вигляді внесків та премій на страхування та перестрахування ризиків в Україні за ставкою у розмірі 15% у зв’язку з тим, що такі доходи оподатковують за ставками, визначеними підпунктом 141.4.5 ПК у розмірі 0,4% та 12%;
 • нумерацію рядків 13-28 змінили на 12-27.

У додатку ВП:

 • таблицю 1 доповнили новим рядком 35, в якому зазначають суму збільшення податкового зобов’язання, визначеного платником внаслідок порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів відповідно підпунктів 142.1-142.3, пункту 41 підрозділу 4 розділу ХХ ПК;
 • у таблиці 2 показник рядка 26 виклали у новій редакції;
 • доповнили таблицею 3 «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків — форм фінансової звітності за звітний (податковий) період, що уточнюється» та новими виносками «9» та «10» щодо подання уточненої фінансової звітності, що передбачає можливість подання платниками уточнюючої фінансової звітності за звітні періоди, показники яких уточнюють у складі декларації за будь-який наступний (податковий) період, протягом якого такі помилки виявили самостійно.

У додатку РІ:

 • назва різниць у рядках 3.1.6, 3.1.6.1, 3.1.6.2, 3.1.7 розділу 3 «Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій» привели у відповідність до підпункту 140.5.4 ПК у частині непоширення цього підпункту на активи з права користування за договорами оренди;
 • доповнили новим рядком 4.1.4.1 розділу 4 «Інші різниці» щодо збільшення фінансового результату до оподаткування на позитивну різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам, що розраховані за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (пп. 141.1.3 ПК).

Податківці рекомендують платникам податку на прибуток підприємств за 2019 рік подавати податкову декларацію за оновленою формою.

Лист ДПС від 16.01.2020 № 757/7/99-00-07-02-01-07

21 січня

У Довіднику ознак доходів фізичних осіб з’являться нові ознаки доходів

ЗРАЗОК заповнення Форми № 1ДФСКАЧАТИ ЗРАЗОК заповнення Уточнюючої форми 1ДФСКАЧАТИ

Мінфін розробив проєкт наказу, яким запропоновано внести зміни у додаток до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку. А саме:

 • у розділі 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» чинні назви ознак доходів приведено у відповідність із нормами Податкового кодексу України;
 • Довідник доповнено новими ознаками доходів, якими узагальнені ознаки розділяють на більш конкретизовані види доходів, зокрема види доходів з ознаки 106 розподілені на:
  • ознаку 106 «Надання земельної частки (паю)в лізинг, оренду або суборенду»;
  • ознаку 195 «Надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майновий паю в лізинг, оренду суборенду, емфітевзис»;
  • ознаку 196 «Надання майна (крім земельної частки (паю), земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю) в лізинг, оренду або суборенду».

Також, пропонують узагальнену ознаку 153 «Основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому. основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку» розподілити на:

 • ознаку 153 – «Сума поворотної фінансової допомоги наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому»,
 • ознаку 197 – «Сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку».

За інформацією Мінфіну

У 2020 році підвищте зарплату до безпечного рівня

21 січня

Не отримали первинку від контрагента: чи вправі операцію показати в бухобліку

Дисконтуємо ВСЕ: Мінфін «узаконив» жах усіх бухгалтерів

Спеціалісти Мінфіну нагадали, що господарські операції в облікових регістрах відображають у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Одним із принципів бухобліку та фінзвітності є принцип нарахування. За ним доходи і витрати відображають в бухобліку та фінзвітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Керівник підприємства своїм наказом встановлює графік документообороту, в якому вказує дату створення або одержання від інших підприємств документів, прийняття їх до обліку, передачу в обробку та до архіву.

Якщо правилами документообігу підприємства передбачили можливість відображення господарської операції, щодо якої на момент закінчення складання регістрів бухобліку за звітний період від контрагента у законодавчо встановлені терміни не отримали первинного документа, то підставою для перенесення інформації про таку госпоперацію до регістрів бухобліку є належним чином оформлений внутрішній первинний документ (акт), складений відповідальною за приймання-відпуск ТМЦ, робіт і послуг посадовою особою

У місяці надходження від контрагента первинного документа щодо господарської операції, інформація про яку в минулих звітних періодах перенесли до регістрів бухобліку згідно з внутрішнім первинним документом (актом), до облікових регістрів бухобліку за звітний період переносите інформація про таку господарську операцію. При цьому її обсяг зазначаєте шляхом коригування на суму різниці між оцінкою такої господарської операції за внутрішнім первинним документом (актом) та первинним документом, отриманим від контрагента.

Таким чином, в бухобліку питання відображення господарських операцій на підставі первинних документів врегульовано в повній мірі.

Водночас фахівці Мінфіну зазначили, що відповідно до пункту 187.1 Податкового кодексу України датою виникнення податкових зобов'язань

 • з постачання товарів/послуг є дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше,
 • для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Тому питання визначення дати оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг для цілей оподаткування, має бути врегульовано податковим законодавством.

Лист Мінфіну від 26.12.2019 № 35210-06-62/35178

Склали і підписали акт в різний час

На практиці трапляється, що склали і підписали документ в різний час. З’ясуємо, як це впливає на податковий та бухгалтерський облік.

ЯКІ ПРОБЛЕМИ ТРАПЛЯЮТЬСЯ

21 січня

Який простій оплачувати як 2/3 окладу, а який за середнім заробітком

Норма тривалості робочого часу для 5-денного робочого тижня 2020 рікскачати таблицю Норма тривалості робочого часу для 6-денного робочого тижня 2020 рікскачати таблицю

Мінімальний розмір оплати часу простою не з вини працівника становить 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду або посадового окладу (ст. 113 Кодексу законів про працю України; КЗпП). Підприємство може встановити в колективному договорі вищий розмір оплати часу простою (ст. 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР; далі — Закон «Про оплату праці»).

Простоєм вважають тільки такі випадки, коли працівник приходить на роботу, але не працює через призупинення робіт із причин відсутності матеріально-технічного забезпечення виробництва, незабезпечення технологічною документацією, несправності устаткування, простою з інших причин, не пов’язаних з виною працівника.

Якщо працівник через простій самовільно не приходить на роботу чи іде з роботи, він не може вимагати оплати такого часу (ст. 113 КЗпП), хоча його попередньо повідомили про неминучість простою. Надавати відпустку без збереження зарплати за погодженням між сторонами в такому випадку не допустимо.

Простій, викликаний зупиненням експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва чи обладнання органом державного нагляду за охороною праці чи службою охорони праці підлягає оплаті у розмірі середньої заробітної плати (ст. 15 Закону «Про оплату праці»).

За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігають середній заробіток (ст. 113 КЗпП).

Усі працівники мають попереджати роботодавця про початок простою. Невиконання працівниками цього обов’язку є дисциплінарним проступком, за вчинення якого працівника можна притягнути до дисциплінарної відповідальності. Але це не може бути підставою для:

 • притягнення працівника до матеріальної відповідальності;
 • відмови роботодавця оплатити час простою, оскільки обов’язок провести таку оплату не залежить від виконання працівником обов'язку попередити власника.

За інформацією Управління Держпраці у Кіровоградській області

Як розрахувати середній заробіток

Ми систематизували всі відомості про працівника, без яких неможливо розраховувати соцвиплати та відпускні. Новачки увійдуть у курс справи, а досвідчені бухгалтери освіжать у пам’яті найважливіші правила розрахунку середнього заробітку.

ПРОСТО НА ПРИКЛАДАХ

21 січня

ЄСВ пропонують сплачувати до Держбюджету

Як нарахувати і сплатити ЄСВ БЕЗ ШТРАФІВ

 

Депутати запропонували:

 • зараховувати кошти, що надходять від сплати ЄСВ до Державного бюджету України та використовувати їх на цілі, передбачені законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
 • надити Рахунковій палаті повноважень щодо здійснення фінансового аудиту та аудиту ефективності використання коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Проект Закону від 15.01.2020 № 2743

Як роботодавцю заповнювати Звіт з ЄСВ

21 січня

Чи є готівкові обмеження на внески до статутного фонду

Ідеальні зразки розрахункових документів

Суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами, зокрема, з фізичними особами у розмірі до 50000 грн уключно (п. 6 розд. ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою НБУ від 29.12.2017).

Суб’єкти господарювання при знятті готівки із поточних рахунків для готівкових розрахунків із фізичними особами зобов’язані надавати на запит банку підтвердні документи, на підставі яких здійснюють такі готівкові розрахунки. Ці документи необхідні банку щоб вивчити клієнта з урахуванням ризикорієнтованого підходу.

Платежі понад установлені граничні суми проводять через банки або небанківські фінансові установи шляхом:

 • переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок;
 • внесення коштів до банку чи небанківської фінустанови для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку.

Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюють готівкові розрахунки, протягом дня не обмежено.

Ці вимоги щодо обмеження готівкових розрахунків фізичної особи з підприємством (ФОП), поширюють на розрахунки за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, в тому числі на внески до статутного фонду.

За інформацією ГУ ДПС у Тернопільській області

Склали і підписали акт в різний час

На практиці трапляється, що склали і підписали документ в різний час. З’ясуємо, як це впливає на податковий та бухгалтерський облік.

ЯКІ ПРОБЛЕМИ ТРАПЛЯЮТЬСЯ

21 січня

ПФУ затвердив уніфіковані форми актів для планових/позапланових перевірок

СТУК, СТУК — ДЕРЖПРАЦІ НА ПОРОЗІ З НОВИМ ПОРЯДКОМ ПЕРЕВІРОК

Пенсійний фонд у новій редакції виклав:

 • уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • форму акта про відмову суб’єкта господарювання в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • форму акта про відсутність суб’єкта господарювання за місцем реєстрації;
 • форму припису щодо усунення суб’єктом господарювання порушень вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • форму направлення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • форму повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Постанова ПФУ від 20.11.2019 № 20-1

Хай інспектор соцстраху копає — ми дамо відсіч!

21 січня

Які порушення шукають податківці у продавців алкоголю і тютюну

План заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) Держпраці на 2020 рік СКАЧАТИ ПФУ Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рікСКАЧАТИ

Податківці у 2019 під час перевірок суб’єктів господарювання, що займаються роздрібною торгівлею алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, виявили такі порушення:

 • торгівля алкогольними напоями за цінами нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни на такі напої;
 • роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним без наявності ліцензії;
 • торгівля алкогольними напоями на розлив для споживання на місці, що не має статусу громадського харчування;
 • зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів у місцях зберігання не внесених до ЄДР;
 • зберігання тютюнових та алкогольних виробів маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки;
 • порушення вимог рішення міських рад щодо обмеження продажу алкогольних напоїв у встановлений час доби.

За інформацією ГУ ДПС у Чернігівській області

Акциз з роздрібного продажу: коли нараховувати та як обліковувати

21 січня

Експорт сільгоспкультур: нульова ставка ПДВ чи звільнення від оподаткування

ІНКОТЕРМС 2020: ТЕКСТ+АНАЛІТИКА⋙

За загальним правилом операції з експорту сільськогосподарських культур оподатковують за нульовою ставкою.

З 01.01.2020 року набирали чинності зміни внесені до Податкового кодексу України (далі — ПК) — тимчасового (до 31.12.2021) звільнено від оподаткування ПДВ операцій з вивезення насіння свиріпи та ріпаку (товарна позиція 1205 згідно з УКТ ЗЕД) за межі митної території України в митному режимі експорту.

При цьому, звільнення не діє на зазначені операції, якщо їх здійснюють сільгосппідприємства-виробники цих культур, що вирощені ними на землях сільгоппризначення. А дані землі перебувають у власності таких сільгоптоваровиробників чи в їх постійному користуванні або використовуються на правах оренди (суборенди) чи емфітевзису (абзац четвертий пункту 63 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК).

Тобто, якщо експортує ріпак сільгосппідприємство, яке самостійно на власній чи орендованій землі вирощує насіння свиріпи та ріпаку, то таку операцію оподатковують за нульовою ставкою.

Якщо ж експортер не є сільгосппідприємством-виробником, то операція з експорту насіння свиріпи та ріпаку буде звільнена від оподаткування.

За інформацією Офісу ВПП ДПС

ПДВ-звітність: пам’ятка бухгалтеру

21 січня

Не повідомили про об’єкт оподаткування: податкова відмовить у реєстрації РРО

Зразок заповнення Повідомлення за формою № 20-ОПП СКАЧАТИ

Процедурі реєстрації РРО перешкоджає відсутність об’єкту оподаткування або наявність в ньому неповної або помилкової інформації.

Суб’єкт господарювання-власник РРО до початку реєстрації РРО має надіслати (подати) до податкової повідомлення про об’єкти оподаткування, об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП. В цьому повідомленні зазначайте інформацію про господарську одиницю, де застосовуєте РРО.

Повідомлення про об’єкти подайте протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до податкової за своїм основним місцем обліку. Його можна подати засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Щоб не отримати відмову у реєстрацію РРО, своєчасно повідомляйте контролерів про об’єкти, де використовуватимете РРО.

За інформацією ГУ ДПС у м. Києві

Як рахують РРО-порушення під час перевірки

В індивідуальній податковій консультації контролери роз’яснили, як саме рахують РРО-порушення під час перевірки і як застосовують штрафні санкції.

1 + 1 = 1?

21 січня

Кому може надавати послуги ФОП-єдинник 2-ї групи

Власна продукція за готівку: ідеальні розрахунки, живі зразки

Другу групу єдиного податку мають право обрати ФОП, які здійснюють:

 • надання послуг, у т. ч. побутових, платникам єдиного податку та/або населенню;
 • виробництво та/або продаж товарів;
 • діяльність у сфері ресторанного господарства.

Але за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб,
 • обсяг доходу не перевищує 1,5 млн грн.

Отже, підприємці-єдиноподатники 2-ї групи мають право надавати послуги тільки платникам єдиного податку або населенню.

Якщо єдинник 2-ї групи перебуває у господарських відносинах з не платником єдиного податку і відповідно до умов договору виступає як виконавець послуг, то такий підприємець не може перебувати на другій групі.

У разі недотримання зазначеного обмеження, необхідно перейти на загальну систему оподаткування з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася заборонена діяльність. Разом з тим, до доходу від провадження забороненої діяльності застосовуйте ставку єдиного податку у розмірі 15%.

За інформацією ГУ ДПС у Запорізькій області

3 бухгалтерські звички, БЕЗ ЯКИХ ПРАЦЮВАТИМЕТЕ КРАЩЕ

20 січня

Яку податкову звітність за грудень 2019 року потрібно подати сьогодні

Зразок Податкової декларації з податку на додану вартістьСКАЧАТИ

 

Сьогодні, 20 січня, граничний термін подання такої податкової звітності за грудень 2019 року:

 • податкової декларації з ПДВ ;
 • декларації акцизного податку;
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (звіту з ЄСВ);
 • податкової декларації рентної плати (місячної) з розрахунком:
 • рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
 • рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
 • рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
 • рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;
 • податкової декларації з плати за землю (крім громадян) за грудень 2019 у разі неподання податкової декларації на 2019 рік.

За інформацією Офісу ВПП ДПС

Скільки платити податків, щоб не прийшли контролери

20 січня

20 січня

Вводять в дію нові пари ключів центрального засвідчувального органу

Дисконтуємо ВСЕ: Мінфін «узаконив» жах усіх бухгалтерів

Відповідно до наказу Мінцифри від 16.01.2020 № 3 центральний засвідчувальний орган провів генерацію нових пар ключів та сформував самопідписані сертифікати ключів.

Для забезпечення безперебійного функціонування інформаційних систем, в яких використовують кваліфіковані сертифікати електронного підпису та печатки, просимо адміністраторів цих систем терміново встановити сертифікати, які знаходяться за посиланнями:

 • https://czo.gov.ua/folderverify/Data/CACertificates.p7b 
 • https://czo.gov.ua/folderverify/Data/CAs.json 

Нові пари ключів центрального засвідчувального органу буде введено в дію о 20:20 20 січня 2020 року.

За інформацією Прес-служби ДПС України

Чи може машина замінити бухгалтера?

20 січня

Податкова реформа під загрозою: підписання законопроєкту № 1210 заблоковано

Ці зміни вже діють!

У Раді зареєстровано проєкт Постанови, яким пропонують скасувати рішення ВРУ, прийняте на вечірньому пленарному засіданні 16.01.2020 про прийняття в другому читанні та в цілому як закону України проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (реєстр. № 1210 від 30.09.2019).

Автори документу депутати партії «Європейська солідарність» Гончаренко Олексій Олексійович, Южаніна Ніна Петрівна, Федина Софія Романівна.

Таким чином, глава Парламенту Дмитро Разумков не зможе підписати даний законопроєкт № 1210 та передати його на підпис Президенту до розгляду проекту постанови у сесійній залі.

Наступне засідання Ради 4 лютого.

Проект Постанови від 17.01.2020 № 1210-П

Склали і підписали акт в різний час

На практиці трапляється, що склали і підписали документ в різний час. З’ясуємо, як це впливає на податковий та бухгалтерський облік.

ЯКІ ПРОБЛЕМИ ТРАПЛЯЮТЬСЯ

20 січня

До 10 лютого підприємцям потрібно подати Звіт з ЄСВ за себе

Зразки заповнення Звіту з ЄСВ Зразок заповнення Таблиці 1-4СКАЧАТИ Зразок заповнення Таблиці 5СКАЧАТИ Зразок заповнення Таблиці 6СКАЧАТИ Зразок заповнення Таблиці 7СКАЧАТИ  Скачати зразки

ФОП, у т. ч. спрощенці, формують та подають податкової Звіт з ЄСВ за формою № Д5 самі за себе один раз на рік до 10 лютого.

Звіт не подають підприємці, які користуються пільгою зі сплати ЄСВ.

ФОП, у т. ч. спрощенці, звільнені від спати ЄСВ, якщо вони:

 • отримують пенсію за віком;
 • є особами з інвалідністю;
 • досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV;

або

 • отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (п. 3 розд. ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфну від 14.04.2015 № 435).

За інформацією ГУ ДПС у Закарпатській області

Як роботодавцю заповнювати Звіт з ЄСВ

20 січня

Заяви на отримання ліцензій на право зберігання пального: зразки заповнення

20 січня

Які зауваження бізнесу враховано у законопроєкті № 1210

ІНКОТЕРМС 2020: ТЕКСТ+АНАЛІТИКА⋙

Багато зауважень від Європейської Бізнес Асоціації було враховано у прийнятому ВРУ законопроєкті від 30.08.2019 № 1210. Так, серед основних досягнень можна виділити:

 • недопущення погіршення порядку нарахування ПДВ у разі експорту товарів ;
 • зменшення штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних по ПДВ та розрахунків коригування, які не надають отримувачу (покупцю) (стаття 120-1 Податкового кодексу України; ПК). Крім того, статтю доповнено ретроспективною нормою щодо штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування, які не надають отримувачу (покупцю) у період з 1 січня 2017 року по 2020 рік. (стаття 120.1 ПК, прикінцеві положення).
 • недопущення збільшення строку податкових перевірок. А також недопущення розширення підстав для проведення позапланових перевірок;
 • відтерміновано збільшення податкового навантаження на окремі галузі (зокрема, тютюнову галузь, гірничо-металургійний комплекс) до 2021 року;
 • відхилено зміни по збільшенню ставки рентної плати за видобування енергетичного вугілля та залишені понижуючі коефіцієнти рентної плати на видобування корисних копалин;
 • збережено пільги на буріння нових газових свердловин, а також свердловин для підтримки обсягу видобування із старих родовищ;
 • збережено пільгу по акцизу на електроенергію з відновлювальних джерел. А також врегульовано зміни до визначення бази нарахування акцизу на електричну енергію, у зв’язку з запровадженням Закону України № 2019-VIII Про ринок електроенергії;
 • збережено строки давності за статтею 102 ПК при проведенні перевірок, а у випадку подання уточнюючих розрахунків до декларацій — збільшення строків тільки в межах уточнень;
 • виключено норму щодо збільшення можливостей ДПС при застосуванні штрафних санкцій, яка передбачала можливість накладення штрафів відповідно до Постанови КМУ від 02.06.2003 № 790, механізм якої значно простіший від порядку оформлення ППР;
 • скасовано дискримінаційні «соєві правки» аби відновити справедливі умови оподаткування та добросовісну конкуренцію на аграрному ринку (виключено п. 63 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК);
 • відтерміновано до 2021 року застосування значної частини змін (зокрема, щодо контрольованих іноземних компаній);

Водночас, законопроект залишає велику кількість суперечливих норм, зокрема по:

 • умовним дивідендам (пп.14.1.49 ПК). Нове поняття в законопроекті, яке прирівнює ряд операцій до фактичної виплати дивідендів із нарахуванням та сплатою податку на доходи нерезидентів. Хоча, на відміну від попередньої редакції, авансові внески з податку на прибуток не будуть застосовуватись до таких дивідендів та незважаючи на відтермінування застосування норми про «умовні» дивіденди до 2021 року, зважаючи на можливе широке фіскальне трактування даних положень, платники податків з високою вірогідністю зіткнуться із донарахуванням податку;
 • застосуванняю принципу ділової мети. Асоціація наголошує, що у поточній редакції зазначена норма здатна створити значні перешкоди для діяльності добросовісних платників податків;
 • запровадженню дискреційної норми до статті 124 ПК щодо розміру штрафних санкцій за несвоєчасну сплату узгодженого грошового зобов’язання. Запропоновані зміни створюють підґрунтя для додаткових спорів між платниками та контролюючими органами, збільшують суб’єктивізм та покладають додаткове навантаження на платників.

За інформацією Європейської Бізнес Асоціації

Облікова політика захистить від податківців: судова практика

20 січня

Як виправити помилку у рядку «Військовий збір» у ф. № 1ДФ

Уточнюючий розрахунок за формою № 1ДФскачати

Рядок «Військовий збір — виключення» у формі № 1ДФ призначений для коригування раніше поданої звітності.

Тому під час подання податкового розрахунку за формою № 1ДФ з відміткою «Звітний новий» чи «Уточнюючий», щоб включити помилковий рядок з попередньо введеної інформації:

 • у рядку «Військовий збір — виключення****» повторюйте всі графи помилкового рядка;
 • у рядку «Військовий збір» показуйте правильну інформацію.

За інформацією ГУ ДПС у Запорізькій області

Це допоможе уникнути планової перевірки ДПС

Перевірте, а може, за податківцями є «грішок». Юрист пояснить, де помиляються податківці, та порадить, як оскаржити їх вимоги!

ОСКАРЖУЄМО РІШЕННЯ

20 січня

Парламент візьметься за законопроєкти про працю із 4 лютого

Як уникнути криміналу через чорну зарплату: 3 ТОП-ПОРАДИ

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів спільно із запрошеними представниками центральних органів виконавчої влади, об’єднань профспілок та організацій роботодавців, ЗМІ, громадськості розглянули законопроєкти, спрямовані на оновлення законодавства про працю, а саме проєкти:

 • Трудового кодексу України № 2410;
 • Кодексу України про працю № 2410-1;
 • Закону про працю № 2708;
 • Закону про працю № 2708-1.

Автори законодавчих ініціатив презентували основні положення своїх проєктів та висловили власні уявлення щодо подальших шляхів реформування трудових відносин у країні.

За результатами обговорення Комітет прийняв рішення рекомендувати Парламенту включити всі проєкти законодавчих актів до порядку денного третьої сесії ВРУ.

Третя сесія ВРУ відбудеться 04.02.2020.

За інформацією ВРУ

БЕЗПЕЧНА ЗАРПЛАТА 2020

20 січня

Послуги надав як не платник ПДВ, а оплату отримав будучи платником ПДВ: що податковими зобов’язаннями

Податкова декларація з податку на додану вартістьСКАЧАТИ Зразок заповнення додатка 5 до декларації з ПДВСКАЧАТИ

Податкові зобов'язання з ПДВ виникають за правилом «першої події». В даному випадку — це дата надання послуг покупцю. У постачальника, який на таку дату не був зареєстрований платником ПДВ, податкові зобов'язання з ПДВ у разі надходження оплати за надані послуги після його реєстрації платником ПДВ, не виникають.

Тобто, якщо на момент надання послуг не були зареєстровані платником ПДВ, то при надходженні оплати за такі послуги після реєстрації в якості платника ПДВ, податкові зобов’язання не виникають.

За інформацією ГУ ДПС у Запорізькій області

☚ПДВ-2020☛

20 січня

Пачка сигарет може подорожчати на 13 грн: у чому причина

Штраф за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних — уже з 1 грудня

З 01.01.2020 року змінились розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну. Вони становитимуть:

 • тютюнова сировина тютюнові відходи — 1139,76 грн за 1кг;
 • сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну — 1139,76 грн за 1кг;
 • сигарети без фільтра, цигарки — 907,2 грн за 1000 шт;
 • сигарети з фільтром — 907,2 грн за 1000 шт;
 • тютюн та замінники тютюну, інші промислового виробництва; тютюн «гомогенізований» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції — 1139,76 грн за 1кг.

Мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів складає:

 • сигарети без фільтра, цигарки — 1213,61 грн за 1000 шт;
 • сигарети з фільтром — 1213,61 грн за 1000 шт.

З урахуванням вказаних змін, у 2020 році пачка сигарет може подорожчати на 13 грн. Споживачам доведеться платити за неї в середньому більше 50 грн.

ПРОСТОЧИЛИ РЕЄСТРАЦІЮ АН — ЛОВІТЬ ШТРАФ

20 січня

З 19 січня банки розкриватимуть повну вартість споживчого кредиту

Зразок платіжного доручення 2020СКАЧАТИ

Нацбанк змінив підхід, за яким банки розраховуватимуть вартість споживчого кредиту. Відтепер до вартості споживчого кредиту в залежності від його виду та за наявності додаткових та супутніх послуг третіх осіб банки включатимуть:

 • вартість страхових та податкових платежів, зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • вартість послуг нотаріусів;
 • платежі за послуги державних реєстраторів, оцінювачів тощо.

Мета цієї норми — аби споживачі фінпослуг розуміли всі свої витрати на отримання та обслуговування таких кредитів.

Постанова чинна з 19.01.2020.

Постана НБУ від 16.01.2020 № 8

ЗАОЩАДЖУЄМО ПОДАТКИ 2020 РОКУ

20 січня

Чи можна використовувати програмний РРО у валютно-обмінних операціях

Працюєте з готівкою? Готуйтеся до РРО-змін у 2020 році

Нацбанк привів свою нормативно-правову базу у відповідність із Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» у зв’язку із змінами, які внесли до нього Законом України №128-IX і які набувають чинності 19.04.2020.

А саме, у нормативно-правовій базі передбачили:

 • новий вид РРО — програмний ;
 • створення під час валютно-обмінних операцій електронних розрахункових документів, які матимуть таку ж форму та зміст як і їх паперові аналоги.

Крім того скасували необхідність проставляти на розрахункових документах РРО такі реквізити як підписи касира і клієнта, відбиток штампа.

Зміни затверджені постановами НБУ:

 • «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 17.01.2020 № 9;
 • «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 04 січня 2019 року № 16 та втрату чинності постановою Правління Національного банку України від 17 лютого 2005 року № 54» від 17.01.2020 № 10.

За інформацією НБУ

Як рахують РРО-порушення під час перевірки

В індивідуальній податковій консультації контролери роз’яснили, як саме рахують РРО-порушення під час перевірки і як застосовують штрафні санкції.

1 + 1 = 1?

20 січня

Скасують паперову звітність до військкоматів

Табель форм державних статистичних спостережень 2020скачати Календар подання статистичної звітності 2020скачати

За словами Дмитра Дубілета, дуже багато скарг від бізнесу щодо зайвої бюрократії із військкоматами. Через це, компанії мають з ними постійно листуватися щодо своїх співробітників. Таке листування є винятково у паперовій формі.

Міністр повідомив, що після ряду зустрічей з Міністерством оборони та іншими органами відкрили проєкт з двох частин.

По-перше. Наразі компанії подають щодо своїх співробітників звітність до податкової служби. Ідея: додати в цю звітність пару полів з військового квитка та «вбити», таким чином, паперові документи.

По-друге. Зараз бізнес має повідомляти військкомати про всілякі зміни в даних своїх співробітників. Рішення — зробити автоматичний збір інформації з уже наявних реєстрів і автоматично надсилати ці дані до військкоматів, не відволікаючи бізнес.

У планах запустити такі зміни вже цього року.

За інформацією з особистої сторінки у мережі Facebook Дмитра Дубілета

Облікова політика захистить від податківців: судова практика

17 січня

Скасували норму щодо перерахування коштів з рахунків ФОПів після сплати податків і зборів

Постанова НБУ "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів"скачати

 

Нацбанк скасував норму щодо порядку використання поточних рахунків ФОП та фізосіб, які провадять незалежну професійну діяльність, що містить постанова НБУ від 27.12.2019№ 162.

Голова Національного банку Яків Смолій зауважив, що НБУ призупиняє цю норму, тому що це стосується фактично податкової служби. Найближчим часом з’ясують, як правильно донести цей меседж до ринку, щоб не було ніяких спекуляцій.

Відповідне рішення містить постанова НБУ «Про внесення зміни до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів» від 15.01.2020 № 7. Постанова чинна з 17.01.2020.

Разом з тим, позиція Нацбанку, як і раніше, є незмінною. З 2003 року діє норма, що поточні рахунки фізичних осіб не можна використовувати для підприємницької діяльності. Адже банківську систему мають захистити від ризиків здійснення фінансових операцій з ознаками фіктивності, Нацбанк обговорить з ДПС механізми, спрямовані на мінімізацію таких ризиків.

За інформацією НБУ

Ви ФОП? Вам сюди ⋙

17 січня

Законопроект №1210 прийняли: готуємося до податкової реформи

Зразок платіжного доручення 2020 IBANСКАЧАТИ

16.01.2020 ВРУ Прийняла Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (законопроєкт від 30.08.2019 № 1210).

Згаданий Закон:

 • запроваджує міжнародні стандарти податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі;
 • імплементує норми, передбачені Планом протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS);
 • реформує інститут фінансової відповідальності та удосконалює процедуру адміністрування податків та зборів;
 • вносить зміни до чинного законодавства в частині розгляду матеріалів перевірки, який здійснюватиме колегіально постійно діючий орган — комісія з питань розгляду заперечень;
 • удосконалює процедуру оскарження рішень контролюючих органів шляхом створення постійного дорадчого органу — Апеляційної ради з питань розгляду скарг платників податків. До її повноважень належатиме розгляд скарг на рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику у передбачених Податковим кодексом випадках.

Закон прийняли з техніко-юридичними правками.

За інформацією ВРУ

 

ФОПам «закрутили гайки» на витрати з підприємницьких рахунків

17 січня

З 20 січня Мінфін розпочне роботу над податковою реформою

Ці зміни вже діють!

Міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомила, що з 20 січня Мінфін розпочне роботу над розробкою законів щодо податкової реформи.

Міністр зазначила, що цього тижня розпочнуть формування, а наступного відбудеться перше засідання робочої групи щодо напрацювання податкової реформи.

Розпочати роботу над податковою реформою в уряді планують з проведення аудиту податкової системи України. За його підсумками аналізуватимуть місце України у світі за обсягами інвестицій, за робочою силою.

Оксана Маркарова додала, що разом з бізнес-асоціаціями вийдемо з пропозиціями податкової реформи до бізнесу.

За інформацією ДПС України

Адміністрування податків 2020: чи будете «без вини винуваті»

► Як змінять строки перевірок ► Якими будуть підстави для позапланових перевірок ► Як враховуватимуть первинку і до чого тут фактична поведінка платника податків ► У чому полягатиме принцип винної відповідальності ► Чи зменшать штрафи для платників податків ► Як оскаржуватимете рішення податківців ► Коли запрацюють зміни

ВЕБІНАР

17 січня

Чи є податковим богом заборгованість з ПДВ, яку потрібно сплатити на спеціальний рахунок спецрежимника

Податкова декларація з податку на додану вартістьСКАЧАТИ Зразок заповнення додатка 5 до декларації з ПДВСКАЧАТИ

За даними електронного кабінет у підприємства є заборгованість з ПДВ, яка підлягала сплаті на спеціальний рахунок платника спеціального режиму оподаткування.

Чи є податковим боргом така заборгованість?

Чи може це бути підставою для відмови у переході на спрощену систему оподаткування?

Якщо сільськогосподарське підприємство у строки, встановлені статтею 203 Податкового кодексу України (ПК), не перерахувало з поточного рахунка на спеціальний рахунок суму ПДВ-зобов’язання, то ця сума є:

 • податковим боргом;
 • підставою для відмови у переході на спрощену систему оподаткування (пп. 14.1.175 ПК).

Лист ДПС від 10.01.2020 № 64/6/99-00-04-03-02-06/ІПК

☚ПДВ-2020☛

17 січня

Помилкову податкову накладну заблоковано: маєте завершити процедуру реєстрації, а потім скласти РК

Зразок заповнення ПН у разі продажу товарівСкачати Зразок заповнення ПН на продаж послугиСкачати Зразок заповнення ПН на імпортований товарСкачати

За даними квитанцій про реєстрацію податкових накладних (далі — ПН) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН), в результаті обробки таких накладних, податківці виявили помилки. Відповідно до пункту 201.16 Податкового кодексу України (далі — ПК), реєстрація цих ПН була зупинена. Податківці запропоновали підприємству надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН в ЄРПН.

Суди першої та апеляційної інстанцій встановили, що підприємство:

 • не надсилало контролерам пояснень або документів;
 • не повідомило податківців, що зазначені ПН виписані та надіслані для реєстрації помилково.

Верховний суд (далі — ВС) погодився з попередніми судами, що до суду не надано жодних доказів на підтвердження системного збою. ПН були зареєстровані в ЄРПН зі статусом ПН/РК-реєстрацію зупинено. Тобто системою на рівні ДФС не зафіксовано збій програми, а лише вказано на необхідність подати додаткові документи для продовження процесу реєстрації таких ПН.

ВС зазначає, що дані накладні не містять очевидних ознак помилковості (невірні податкові номера, дати тощо), підписані двома електронними підписами (печатка ті підпис керівника), отже у контролерів не було причин вважати вказані ПН помилковими.

Підприємство ж доводить суду, що вказані ПН склали помилково, оскільки товари не були реалізовані, бо контрагент відмовився від прийняття товару. На думку ВС такі доводи є суперечливими. Адже податковим законодавством не встановлено порядок дій, якщо сталась помилка при реєстрації ПН, які складені та підписані у відповідності до діючого порядку. Крім того підприємству було роз’яснено у податковій консультації, що у випадку зупинення реєстрації ПН, потрібно завершити процедуру реєстрації таких ПН в ЄРПН, а в подальшому, скласти розрахунок коригування до них.

Крім того в даній справі ВС відмітив, що платник звільнений від відповідальності у разі вчинення певних дій, у відповідності та на підставі податкової консультації. Але, первинною є податкова консультація, а потім платник її виконує. Підприємство не включило суму ПДВ за ПН до податкових зобов`язань в податковій декларації від 19.09.2017, а податкова консультація надана 26.02.2018 за запит від 07.12.2017. Таким чином, підприємство діяло на власний розсуд, а не на підставі податкової консультації.

Постанова ВС від 05.12.2019 у справі № 820/5360/17

Як розблокувати ПН/РК, коли діють два Порядки